Interwencje - lista wpisów

Przebudowa skrzyżowania droższa niż planowano

Zwiększenie bezpieczeństwa w centrum miasta będzie droższe

Co nowego w temacie składowiska opon w Trzebini?

Odpowiedź Starosty odnośnie sterty opon i szmat w Trzebini

Nie widzą konieczności montażu urządzenia

Padł wniosek o montaż fotaradara na drodze powiatowej

Pismo dotyczące zgłaszanych uciążliwości zapachowych

Odpowiedź ze służb inspektoratu ochrony środowiska

Stanowisko Burmistrza do planów budowy krematorium

Inwestycja nie jest zgodna z zapisami planu przestrzennego

Fragment Kościelnej typowany do rządowego programu

Wnioskujemy o dotację na remont ulicy Kościelnej

Informacje o nowej stawce trafią do mieszkańców

Nowa stawka za odbiór śmieci i nowości w systemie

Dawna synagoga kupiecka w Trzebini zabytkiem?

W ostatnim czasie po raz kolejny spadł tynk z budynku

Bioodpady dalej czekają na odbiór odpadów

Nie udało się odebrać bioodpadów ani według harmonogramu, ani w terminie zastępczym

Gmina z krajówką zainwestowali w kolejne oświetlenie

Dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych w mieście