Interwencje - lista wpisów

Ulica ks. Luzara z ograniczeniem prędkości?

Wniosek w sprawy poprawy bezpieczeństwa pieszych

Z wnioskiem o nowy plac zabaw przy Przedszkolu

Wniosek o budowę nowego placu zabaw dla dzieci

Te gałęzie ograniczają widoczność na drodze

Interwencja: wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze

Wysokie trawy ograniczają widoczność

Z interwencją do zarządcy, tj. PZD w Chrzanowie

Ping-pong urzędniczy czy szansa na usunięcie odpadu?

Odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą składowiska

O potrzebie pilnych prac porządkowych na cmentarzu

Społeczny Opiekun Cmentarza Żydowskiego apeluje

Trwa budowa ogólnodostępnego parkingu

Dzięki inwestycji powstanie około 40 miejsc postojowych

Drzewa przy wojewódzkiej będą przycięte

Drzewa zostaną przycięte, by poprawić widoczność

Opóźnia się remont placu targowego w Trzebini

Brak środków na remont miejskiego targowiska

Ruch zostaje, znaku zakazu postoju nie będzie

O poprawę bezpieczeństwa w rejonie ulicy Mickiewicza