Interwencje - lista wpisów

Kosze z przystanków tak nagle zniknęły

Kosze z przystanków prawdopodobnie zostały skradzione

Kto (za)dba o porządek wokół pojemników?

Spółka zobowiązana jest do systematycznego sprzątania

Uszkodzone elementy studni do naprawy

Chuligańskie wybryki przy studni na Piaskach

Dla niektórych kampania się nie skończyła

Komitety powinny w końcu po sobie posprzątać

Będą kary za opóźnienia w dostarczaniu pojemników?

Kary za nieterminowe zrealizowanie zapisów umowy?

Kolej przez Sierszę? Gmina składa uwagi

Budowa nowych połączeń kolejowych w konsultacjach

Brak terenu na dodatkowe miejsca postojowe

Miejsca postojowe potrzebne jak na lekarstwo

Zamiast zniszczonych donic ozdobne krzewy

Donice sprzed kamienicy zostaną wkrótce usunięte

Przy Młoszowskiej nie będzie chodnika dla pieszych

Nie będzie tam chodnika, zostaje deptak na zieleńcu

Droga przejezdna, pytania dalej aktualne

Pytania o stan techniczny komina dalej aktualne