Wojciech Hajduk (ur. 1991 r.) – obecnie Radny Rady Miasta w Trzebini (wynik wyborczy: 675 głosów) oraz w latach 2014-2018 (wynik wyborczy: 278 głosów), przewodniczący Rady Osiedla Piaski w Trzebini; wykształcenie wyższe z zakresu nauk pedagogicznych; młody, energiczny, zaangażowany społecznik, bezpartyjny.

Z ciekawością śledzę nowości filmowe, cenię teatr i literaturę faktu. Lubię różne gatunki filmowe, a często łączę czytanie książki z oglądaniem jej filmowej adaptacji. Z dużym zainteresowaniem uczestniczę również w koncertach czy okolicznościowych wystawach. W wolnych chwilach lubię też odkrywać nieznane obszary mojego regionu, co pozwala mi odpocząć, podziwiając piękno i urok naszych terenów. Moją pasją jest również amatorskie dziennikarstwo.

CZŁOWIEK I JEGO SPRAWY

Będę słuchał ludzi i aktywnie reagował na ich problemy. Poprzez dialog i kontakt z mieszkańcami będę poznawał ich potrzeby.

Będę wspierał istotne działania w tym zakresie, tj.:

 • modernizacja i przebudowa dróg lokalnych na terenie Osiedli i Sołectw
 • rozwój istniejących i projektowanie nowych ścieżek rowerowych
 • organizowanie i wspieranie działań kulturalnych dla mieszkańców
 • wzmacnianie inicjatyw mieszkańców poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego

 

ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA

Będę zabiegał o ochronę środowiska i troskę o zdrowie mieszkańców gminy.

Będę wspierał istotne działania w tym zakresie, tj.:

 • inicjowanie działań antysmogowych w gminie
 • zwiększenie dopłat na cele związane z ochroną środowiska (wymiana pieców, ekologiczne oczyszczalnie, usuwanie azbestu)
 • wspieranie akcji o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym dla mieszkańców
 • ochrona zabytków w gminie i pamięć o historii miasta poprzez aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 • rozbudowa kanalizacji na terenie Miasta i Gminy

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I JEJ ASPEKTY

Będę zabiegał o atrakcyjne warunki inwestowania w Trzebini.

Będę wspierał istotne działania w tym zakresie, tj.:

 • opracowywanie planów przestrzennych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi
 • stworzenie systemu ulg podatkowych
 • rozwój Trzebińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez atrakcyjne stawki najmu dla małych firm oraz start-up’ów
 • wprowadzenie uchwały krajobrazowej porządkującej ład przestrzenny
 • regulacja prawna dróg gminnych