Parę dni temu wnioskowałem o przedstawienie harmonogramu prac związanych z przebudową skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Kościelnej w Trzebini.

Z informacji przekazanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wynika, że prace miały zakończyć się do 16 lipca br. Jednak Inwestor proceduje zawarcie aneksu, uwzględniający przedłużenie terminu zakończenia zadania do końca sierpnia br.