Author Archive

Chodniki na osiedlu będą odchwaszczone z trawy

Trwa realizacja zadania "letnie utrzymanie chodników i dróg na terenie Trzebini"

Przechodniom nie przeszkadzają już gałęzie

Wzdłuż chodnika zostały przycięte gałęzie wchodzące w ścieżkę

Dwie inwestycje, które budzą obawy mieszkańców

Postępowania administracyjne dla tych spraw zostały wydłużone

Refleksje posesyjne 51/2022 i relacja z obrad

W środę 27 lipca odbyła się Sesja Rady Miasta w trybie zdalnym

Odstrzał dzików przy zabudowie nie jest możliwy

Odstrzał dzików nie może być prowadzony w części zabudowanej osiedla

W centrum miasta powstaje nowoczesne boisko sportowe

Inwestycja realizowana przez Gminę przy wsparciu pieniędzy zewnętrznych

Zanieczyszczony potok Ropa, czekamy na wyniki kontroli

Ciek biegnący przy rafinerii przez kilka godzin pozostawał zabielony

Jak zakończyły się konsultacje przebudowy krajówki?

W następnych latach fragment drogi krajowej ma zostać przebudowany

Dziki w rejonie ul. Kochanowskiego w Trzebini

Dziki pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola i domów

Starostwo informuje o losach trzebińskiego składowiska

Odpowiedź Starosty na wystąpienie Rady Osiedla Piaski