Renowacja elewacji oraz dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini do zaleceń przeciwpożarowych już w te wakacje.

Gmina Trzebinia, pozyskując dofinansowanie do renowacji elewacji przedszkola, zrealizuje również zalecenia przeciwpożarowe.

🟦 Etapem pierwszym zostaną objęte prace: wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji ceglano-tynkowanej obejmującej mur ceglany, tynki i sztukaterie, kamienne elementy elewacji, elementy drewniane (stolarka drzwiowa) oraz obróbki blacharskie (parapety).

🟦 Drugi etap prac obejmie dostosowanie budynku przedszkola do zaleceń przeciwpożarowych.