W związku z prośbami o montaż wiaty przystankowej, uzyskałem odpowiedź od Zarządu związku komunikacyjnego. Szerokość chodnika wraz z poboczem, na którym przy ulicy Krakowskiej miałaby zostać zabudowana wiata, wynosi 2,7 m. Jednakże przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej stanowią, że wiaty przystankowe muszą być odsunięte nie mniej niż 2,5 m od krawędzi jezdni drogi.