Realizując postulaty mieszkańców, urząd zlecił niezbędną pielęgnację drzew na terenie Osiedla Krakowska. Szczególnie w rejonie ulicy Wiśniowej 4, skąd mieszkańcy zgłaszali potrzebę przycinki, jak i przy ulicy Głogowej 5.

🟢 Referatowi Ochrony Środowiska dziękuję za reakcję na wnioski mieszkańców.