Interwencje - lista wpisów

Koronawirus ograniczył wydawanie posiłków w szkołach

Koronawirus a wsparcie w formie wydawanych posiłków

Interpelacja o wycince przy ulicy Dworcowej

Porządkowanie terenu przy ul. Dworcowej w Trzebini

Trwają prace na ulicy Szewskiej. Będzie droga.

Coraz bliżej, by położyć na asfalt na Szewskiej

Zdalne obrady i rozpatrywanie kilku petycji

Posiedzenie Komisji w trybie zdalnym

W tym roku powstanie projekt nowego oświetlenia

W marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji

Kosze z przystanków tak nagle zniknęły

Kosze z przystanków prawdopodobnie zostały skradzione

Kto (za)dba o porządek wokół pojemników?

Spółka zobowiązana jest do systematycznego sprzątania

Uszkodzone elementy studni do naprawy

Chuligańskie wybryki przy studni na Piaskach

Dla niektórych kampania się nie skończyła

Komitety powinny w końcu po sobie posprzątać

Będą kary za opóźnienia w dostarczaniu pojemników?

Kary za nieterminowe zrealizowanie zapisów umowy?