Interwencje - lista wpisów

Znaki informacyjne zostały ponownie wyregulowane

Wyregulowano drogowskazy w kierunku stolicy Małopolski

Mur oporowy przy ul. 1 Maja w Trzebini do naprawy

Murek oporowy po każdej ulewie stwarza zagrożenie

Mieszkańcy budynku wnioskują o sieć miejskiego ogrzewania

Wspólnie z mieszkańcami zabiegamy o ekologiczne ogrzewanie

Przy wyjeździe z ulicy Szewskiej nie będzie lustra

Zdaniem mieszkańców, lustro drogowe jest niezbędne

Dziki znów pojawiły się na osiedlu Piaski w Trzebini

Istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców

Przy ul. Dworskiej w Trzebini zakończyły się porządki

Dzikie wysypisko śmieci zostało w końcu zlikwidowane

Po suchych krzewach w Rynku nie ma już śladu

Im więcej zieleni na trzebińskim Rynku, tym lepiej

Chodniki na osiedlu będą odchwaszczone z trawy

Trwa realizacja zadania "letnie utrzymanie chodników i dróg na terenie Trzebini"

Przechodniom nie przeszkadzają już gałęzie

Wzdłuż chodnika zostały przycięte gałęzie wchodzące w ścieżkę

Dwie inwestycje, które budzą obawy mieszkańców

Postępowania administracyjne dla tych spraw zostały wydłużone