Interwencje - lista wpisów

Odstrzał dzików przy zabudowie nie jest możliwy

Odstrzał dzików nie może być prowadzony w części zabudowanej osiedla

Zanieczyszczony potok Ropa, czekamy na wyniki kontroli

Ciek biegnący przy rafinerii przez kilka godzin pozostawał zabielony

Dziki w rejonie ul. Kochanowskiego w Trzebini

Dziki pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola i domów

Starostwo informuje o losach trzebińskiego składowiska

Odpowiedź Starosty na wystąpienie Rady Osiedla Piaski

Służby techniczne TAURONu wymieniły szpecące lampy

W rejonie Rezydencji Pod Zegarem pojawiły się nowe lampy

Ławki w kierunku targowiska zostały już naprawione

Uszkodzone ławki zostały kilka dni temu naprawione

Piękne ronda są wizytówką całego naszego miasta

Wniosek dotycząca zagospodarowania Ronda Sokoła w Trzebini

Wkrótce konsultacje zmiany planu przestrzennego

Aktualizacja planu to efekt zaleceń wojewody w trybie nadzoru

Zjazd z krajówki w powiatówkę już naprawiony

Fragment zjazdu z Ronda Solidarności został naprawiony

By wejście na rynek nie raziło mieszkańców w oczy

Do naprawy kwalifikują się ławki w rejonie targowiska