Interwencje - lista wpisów

Kolej przez Sierszę? Gmina składa uwagi

Budowa nowych połączeń kolejowych w konsultacjach

Brak terenu na dodatkowe miejsca postojowe

Miejsca postojowe potrzebne jak na lekarstwo

Zamiast zniszczonych donic ozdobne krzewy

Donice sprzed kamienicy zostaną wkrótce usunięte

Przy Młoszowskiej nie będzie chodnika dla pieszych

Nie będzie tam chodnika, zostaje deptak na zieleńcu

Droga przejezdna, pytania dalej aktualne

Pytania o stan techniczny komina dalej aktualne

Mieszkańcy wnioskują o ławki i kosze na śmieci

Braki w centrum w małej architekturze miasta

Warunki modernizacji linii 110 kv ustalone

Wymiana przewodów i słupów, ale nie zmiana trasy

Z wnioskiem o doświetlenie przejścia w centrum

Przejście przy Intermache jest słabo oświetlone

Komfort w hali ma się wkrótce poprawić

Remontowe przymiarki w halach powiatowych

Droga nieprzejezdna, winien historyczny komin

Droga nieprzejezdna, w trosce o bezpieczeństwo pieszych