W związku z prośbami mieszkańców zwróciłem się do urzędu miasta z wnioskiem o dokonanie przeglądu ulicy Targowej, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia z ulicą Młoszowską. Pogłębiające się zapadnięcie powinno być poddane inspekcji jeszcze przed zimą.

✔ Wodociągi Chrzanowskie dokonały również przeglądu klawiszujących studzienek. Te, będące ich własnością, zostały wyregulowane.

✔ O przegląd pozostałych studzienek zwróciłem się do gminy jako właściciela drogi.