Zdaniem mieszkańców, samochody te ograniczają dostępne miejsca parkingowe, a nieraz również szpecą okolicę.

Z zapytaniem w tym temacie wystąpiłem podczas październikowych obrad Rady Miasta. Nie ma jednak przepisów, które by zakazały korzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

🚗 Jedyną przesłanką do usunięcia pojazdu jest artykuł 50a. ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, mówiący, że „pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza”.