✅ Zakończyły się prace odtworzeniowe chodnika od ulicy Kilińskiego w kierunku ulicy Krakowskiej.

✅ W najbliższym czasie zostaną wyasfaltowane fragmenty ulicy Kilińskiego, w rejonie zapadnięć przy sieci kanalizacyjnej.

✅Wiosną br. wymieniono sieć wodociągową w ulicy Szewskiej.