slider - lista wpisów

Mieszkańcy bloków szukają nowych miejsc pod garaże

Wraz ze zwiększeniem liczby samochodów niezbędne są garaże

Znaki informacyjne zostały ponownie wyregulowane

Wyregulowano drogowskazy w kierunku stolicy Małopolski

Mieszkańcy budynku wnioskują o sieć miejskiego ogrzewania

Wspólnie z mieszkańcami zabiegamy o ekologiczne ogrzewanie

Dziki znów pojawiły się na osiedlu Piaski w Trzebini

Istnieje potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców

Przy ul. Dworskiej w Trzebini zakończyły się porządki

Dzikie wysypisko śmieci zostało w końcu zlikwidowane

Odstrzał dzików przy zabudowie nie jest możliwy

Odstrzał dzików nie może być prowadzony w części zabudowanej osiedla

Starostwo informuje o losach trzebińskiego składowiska

Odpowiedź Starosty na wystąpienie Rady Osiedla Piaski

Służby techniczne TAURONu wymieniły szpecące lampy

W rejonie Rezydencji Pod Zegarem pojawiły się nowe lampy

Piękne ronda są wizytówką całego naszego miasta

Wniosek dotycząca zagospodarowania Ronda Sokoła w Trzebini

Wkrótce konsultacje zmiany planu przestrzennego

Aktualizacja planu to efekt zaleceń wojewody w trybie nadzoru