Aktualności - lista wpisów

Remont ul. Kościelnej i ul. Luzara przy dofinansowaniu

Prace z przebudową jezdni są ciągle kontynuowane

Dla niektórych kampania się nie skończyła

Komitety powinny w końcu po sobie posprzątać

Będą kary za opóźnienia w dostarczaniu pojemników?

Kary za nieterminowe zrealizowanie zapisów umowy?

Kolej przez Sierszę? Gmina składa uwagi

Budowa nowych połączeń kolejowych w konsultacjach

Brak terenu na dodatkowe miejsca postojowe

Miejsca postojowe potrzebne jak na lekarstwo

Zamiast zniszczonych donic ozdobne krzewy

Donice sprzed kamienicy zostaną wkrótce usunięte

Refleksje posesyjne 18/2020 i relacja z obrad

W czwartek 27 lutego 2020 roku odbyła się 18. sesja Rady Miasta Trzebini

Przy Młoszowskiej nie będzie chodnika dla pieszych

Nie będzie tam chodnika, zostaje deptak na zieleńcu

Droga przejezdna, pytania dalej aktualne

Pytania o stan techniczny komina dalej aktualne

Mieszkańcy wnioskują o ławki i kosze na śmieci

Braki w centrum w małej architekturze miasta