We wtorek 14 listopada br. odbyła się Sesja Rady Miasta.

Audyt krajobrazowy dla Trzebini zaopiniowany pozytywnie. Są jednak uwagi.

Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta, podczas którego mogliśmy ustosunkować się do proponowanych zapisów do tzw. „Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego”. Korzystając z tej możliwości, wspólnie z Gmina Trzebinia wnieśliśmy parę uwag dla obszarów cennych przyrodniczo, jak i dokonaliśmy zmiany zapisów, które pozwolą jeszcze bardziej chronić zabytki naszego miasta.

W obszarze naszej wydzielonych zostało 46 typów krajobrazów, a wśród nich trzy krajobrazy priorytetowe.

✔ DOLINA SZTOŁY (Z przewagą siedlisk lasowych, który obejmuje fragmenty terenów lasów i terenów rolnych położonych w północno-wschodniej części Lgoty, przy granicy z Niesułowicami i Gorenicami).

✔ DOLINA ELIASZÓWKI (Z przewagą siedlisk lasowych, którym objęte zostały tereny lasów, zieleni oraz tereny rolne położone w wschodniej części Lgoty, przy granicy z Gorenicami i Ostrężnicą).

✔ PUSZCZA DULOWSKA (Z przewagą siedlisk borowych, którym objęte zostały tereny w Dulowej, Młoszowej i Bolęcinie położone na południe od linii kolejowej nr 133, przy legające do tzw. Łąk Karniowskich, od zachodu ograniczone dopływem Chechła bez nazwy i skrajem lasy do autostrady A4 oraz od strony wschodniej granicą administracyjną gminy).

Po analizie projektu audytu zgłosiliśmy m.in. zastrzeżenia i uwagi do projektu:

1) dla krajobrazu PUSZCZA DULOWSKA część zachodnia wyłączenie pasa terenu o szerokości 50 m od strony północnej (wzdłuż linii kolejowej nr 133) z obszaru krajobrazu priorytetowego;

2) doprecyzowanie nazwy skałki triasowej w Bolęcinie;

3) doprecyzowanie nazwy dawnych Zakładów Górniczych „Trzebionka”;

4) zmianę zapisów dotyczących zabytkowych walorów kulturowych w centrum Trzebini, w tym dawnej boźnicy.

Może być zdjęciem przedstawiającym mapa i tekst