W czwartek 30 listopada br. odbyła się Sesja Rady Miasta.

Podczas Sesji rozpatrywaliśmy uchwały w sprawie:

1) pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego dla zadania budowy chodnika i zatok autobusowych w Lgocie;

2) przesunięciu realizacji na 2024 rok zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Kościelnej w Trzebini;

3) przesunięciu realizacji na 2024 rok zadania projektowego związanego z poprawą bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu w Myślachowicach;

4) przyjęcia programu bezdomności zwierząt na 2024 rok;

5) wysokości opłat za wędkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Trzebini w roku 2024;

6) Przyjęcia Programu osłonowego pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.