W niedzielę 5 marca br. Fundacja „Energetyk” zorganizowała Koncert z okazji Dnia Kobiet. Miejscem spotkania był Dwór Zieleniewskich w Trzebini.

Na wstępie były Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak oraz Prezes OSP Płoki Ryszard Hodur złożyli wszystkim Paniom życzenia z okazji zbliżającego się Święta Kobiet, przekazując piękne bukiety róż na ręce Prezes Zarządu Fundacji „Energetyk” Ewie Mendeli. Panowie natomiast otrzymali od publiczności należyte oklaski.

Dr Sylwester Targosz-Szalonek –  tenor światowej sławy zabawiał licznie przybyłą widownię swoim pięknym śpiewem oraz grą na akordeonie. Akompaniowała Joanna Steczek. 

Podczas koncertu przeprowadzono krótką aukcję i zbiórkę publiczną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu medycznego – zgodnie z Decyzją MSWiA w Warszawie.

Łączna kwota zebranych środków finansowych wyniosła 1946,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100). Kwota zostanie przekazana w całości, zgodnie z celem zbiórki.

Zarząd Fundacji „Energetyk” dziękuje darczyńcom, sponsorom oraz osobom, które w sposób techniczny przyczyniły się do realizacji niniejszego Koncertu, tj.:

 • rękodzielniczkom z Gdyni, Jeleniej Góry, Chrzanowa;
 • poetce z Libiąża Bogusławie  Chwierut,  Katarzynie  Miarczyńskiej-Kłeczek z  Chrzanowa,
 • artyście malarzowi z Trzebini Bernardowi Rejdychowi za przekazanie swoich dzieł na aukcje;
 • Danucie Fryc z Trzebini za wsparcie aukcji poprzez przekazanie kilku bonów na rehabilitację oraz rzeczy  upominkowych, a także wspaniałego wypieku dla gości;
 • Nauczycielkom z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie – Mirosławie Sojce, Barbarze Nosek za prowadzenie koncertu, Izabeli Ciołczyk, Agnieszce Rusek za wspaniałe wypieki dla przybyłych gości,
 • Monice Włodarczyk i uczennicom z II LO w Chrzanowie – Marcie Włodarczyk i Dominice Treśce za pomoc w zbieraniu środków do puszki kwestarskiej – te uczennice są z Fundacją przez cały okres nauki w II LO – życzymy Im  pomyślnej matury i dostania się na wymarzone studia;
 • Całemu Zespołowi Fundacji im. Br. Alberta w Trzebini pod kierownictwem Katarzyny Szarzyńskiej za pomoc w przygotowaniu materiałów do dekoracji sali;
 • Bartłomiejowi Hajdukowi i Wojciechowi Hajdukowi – Radnemu Miasta Trzebini za pomoc w przygotowaniu i rozpropagowaniu tegoż wydarzenia kulturalnego;
 • Państwu Lidii i Ryszardowi Łatkom – Restauracja&Hotel Dwór Zieleniewskich w Trzebini za sponsorowanie od lat kącika kawowo-herbacianego oraz Ich Pracownikom za ciepłe słowa i przyjęcie nas wszystkich;
 • Paniom – Halinie Pałce z Trzebini, Wiolettcie Krzemień – sekretarz Fundacji „Energetyk”, Małgorzacie Noworyta z Jaworzna, Urszuli Głogowskiej z Trzebini za obfity kącik swojskich wypieków.;
 • Pani Bernadecie Woch – pracownikowi Dworu Zieleniewskich w Trzebini za zaangażowanie, zawsze z dobrym słowem i pomoc podczas koncertu;
 • Panu współpracującemu z Dworem Zieleniewskich za pomoc w dniu Koncertu.

Wszystkim przybyłym na Koncert dziękujemy za wsparcie finansowe.

Kolejny koncert odbędzie się 18 czerwca 2023 r. będziemy świętować DZIEŃ OJCA. Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku!
Ewa Mendela – Prezes Zarządu Fundacji „Energetyk”