W piątek 29 lipca 2016 roku odbyła się Sesja Rady Miasta VII kadencji samorządu trzebińskiego.

Podczas sesji zdecydowano między innymi o:

  • udzieleniu pomocy Powiatowi na zadanie związane z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego do rekultywacji składowiska opon przy ul. Słowackiego (4.500 zł) – dowiedz się więcej;
  • udzieleniu dotacji Powiatowi na zadanie związane z przebudową chodnika przy ul. Zakopiańskiej w Bolęcinie (70.000 zł);
  • udzieleniu dotacji na zakup lekkiego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini (100 tys. zł);
  • przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Trzebinia;
  • rozwiązaniu gminnej spółki Usługi Komunalne i wszczęciu przez Burmistrza postępowania likwidacyjnego – dowiedz się więcej;
  • przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej na Osiedlu Salwator (ul. Tuwima do ul. Armii Krajowej).