W piątek 27 lutego odbyła się V sesja nowej kadencji samorządu trzebińskiego.

Na wniosek Komisji Edukacji i Kultury, Pani Burmistrz Anna Stolarz wycofała z porządku obrad projekt uchwały dotyczący obwodów szkół gimnazjalnych, co zyskało aprobatę radnych. Według radnych plan sieci szkół gimnazjalnych nie do końca jest sprawiedliwy (szczegóły tutaj).

Sesja upłynęła na rozpatrzeniu skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dulowej. Na wniosek nauczyciela z tamtejszej szkoły, który czując się niesprawiedliwie zwolniony z pracy, trzymając w ręku wyrok z Sądu Rejonowego o tym, że Pani Dyrektor dokonała zwolnienia z pracy na podstawie fałszywych przesłanek, Komisja Rewizyjna przygotowała projekt uchwały i uznała jego skargę za zasadną. Radni stanęli przed dylematem, osobiście nie chciałem kwestionować wyroku Sądu, który stwierdził, że „podana przyczyna wypowiedzenia nie była prawdziwa i rzeczywista”. Radny Tadeusz Adamczak próbował przedstawiać efektywność pracy Pani Dyrektor, jednak to nie kariery zawodowej tyczył się projekt uchwały, a konkretnego przypadku. Radni skargę uznali za zasadną.

Ponadto skarga dotyczyła Dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, jednakże skarga została uznana za bezzasadną, ponieważ za politykę kadrową każdej szkoły odpowiada jej dyrektor. Radni uznali skargę za bezzasadną.