Dla społeczności Gimnazjum nr 1 w Trzebini wielkim zaskoczeniem okazał się przedstawiony przez Dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego plan obwodów szkół gimnazjalnych w gminie.

Poniżej plan obwodów, który podlegać będzie głosowaniu podczas lutowej sesji Rady Miasta:

Propozycja obwodów gminazjówTaki porządek wpływa niekorzystnie na Gimnazjum nr 1, ponieważ – jak twierdzą nauczyciele i Dyrekcja – prowadzi do stopniowego coraz mniejszego naboru do tej szkoły.

Dyrektorzy szkół gimnazjalnych prezentują swoje racje.

Dyrektor Zespołu na os. ZWM uważa, że obwód SP nr 8 powinien być tożsamy z Gimnazjum nr 3, ponieważ dzieci przyjmowane są do Zespołu. W ten oto sposób większość ulic, zlokalizowanych blisko Gimnazjum nr 1, zdaniem Dyrekcji Zespołu nie powinno znaleźć się w obwodzie szkoły na ul. Szkolnej.

Gimnazjum nr 1 broni Pani Dyrektor, prosząc o przyjrzenie się raz jeszcze zaproponowanemu wykazowi. Uważa, że takie „wycinanie ulic z obwodu szkoły” prowadzi do jej stopniowej likwidacji.

Popieram obawy społeczności Gimnazjum i cieszę się, że zaprezentowany plan jest jedynie projektem uchwały, który nie musi zostać przyjęty przez Radę Miasta. Proponuję stworzenie nowego wykazu, który dość proporcjonalnie dokona rejonizacji gminy na obwody szkolne.