W czwartek 25 stycznia 2024 roku odbyła się Sesja Rady Miasta w Trzebini.

Podczas styczniowej czwartkowej Sesji Rady Miasta mieliśmy możliwość wysłuchania informacji dotyczącej działalności Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz sprawozdań ze związków międzygminnych.

✔ W 2023 roku odebrano z terenu Związku łącznie 32.203,03 ton odpadów.

✔ W 2023 roku w PSZOK-ach przyjęto 3.148,15 ton odpadów (w 2022 roku przyjęto 2.110,88 ton odpadów). PSZOK w Trzebini – 7.861 mieszkańców (5.118 w 2022 roku, czyli wzrost o 53,6%).

✔ W 2023 roku wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych wyniosły 6.916.114,00 złotych.

✔ W 2023 roku szacunkowo z komunikacji miejskiej skorzystało 3.013.161 pasażerów.

✔ W 2023 roku Szpital Powiatowy w Chrzanowie osiągnął 271 mln złotych przychodów, a na inwestycje i remonty przeznaczył około 19 mln złotych (w tym 13 mln zł pochodzących ze środków własnych).

✔ W kwietniu 2024 roku w powiatowej lecznicy planowany jest remont, związany m.in. z wymianą okien, instalacji, jak i remontem części poradni.

Podczas Sesji zawnioskowałem o udzielenie informacji, czy gmina składała wnioski w programach wojewódzkich „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”, „Małopolskie OPS”, „Kapliczki Małopolski” z przedstawieniem proponowanych zadań.

Zawnioskowałem do MZN o ujęcie w planach remontowych budowy stanowisk kontenerowych dla mieszkańców ulicy Kościuszki 23, ulicy Pułaskiego.

Zawnioskowałem do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie o ujęcie chodnika przy wiadukcie w ulicy Słowackiego w zimowym utrzymaniu.