W czwartek 28 grudnia 2023 roku odbyła się Sesja Rady Miasta.

Po kilkugodzinnej dyskusji, podczas czwartkowej sesji budżetowej, przyjęliśmy projekt budżetu na kolejny rok. Projekt, który bez podnoszenia lokalnych podatków, zawiera w sobie wiele zadań w gminie. Tak naprawdę przyszłoroczny budżet w dużej mierze oparty jest na środkach pozabudżetowych, które udało się pozyskać na remonty dróg, modernizację dworca autobusowego, odnowienie zabytków.

✔ W przyszłym roku kontynuowana będzie budowa remizy dla OSP Trzebinia oraz budynku Manufaktury Trzebińskiej, będącej przyszłą siedzibą miejskiej biblioteki.

✔ Wyższe eko-dotacje pozwolą mieszkańcom jeszcze aktywniej dążyć do wymiany nieemisyjnych źródeł ogrzewania, gromadzić deszczówkę, jak i decydować się na budowę ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

✔ Dla zwiększenia miejsc parkingowych przy ulicy Głogowej (Osiedle Krakowska w Trzebini), o które skutecznie zabiegam od wielu lat, zostanie zlecone opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

✔ Prawdziwą modernizację przejdzie dworzec autobusowy w Trzebini (Osiedle Piaski w Trzebini), gdzie pojawią się nowoczesne wiaty, przestrzeń handlowa, jak i dodatkowe miejsca parkingowe (60 miejsc oraz 6 dla osób z niepełnosprawnością).

✔ W budynku wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 43 (Osiedle Piaski w Trzebini) zmienimy system ogrzewania, proponując mieszkańcom podłączenie budynku do sieci miejskiej. Już dziś postulowałem, by systemem rozliczenia za ciepło było jego faktyczne zużycie.

✔ Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w centrum Trzebini powstanie plac zabaw, którego obecnie bardzo brakuje.

✔ Realizacji zaleceń przeciwpożarowych i termomodernizacji doczeka się budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ulicy Ochronkowej (Osiedle Piaski w Trzebini), dzięki pozyskanej dotacji. Podobnie budynek Dworu Zieleniewskich.

✔ W 2024 roku czekam również na sfinalizowanie regulacji końcowego odcinka ulicy Norwida (Osiedle Piaski w Trzebini) oraz zgodę na przyjęcie darowizny niektórych gruntów przez Gminę. Zakończenie regulacji da zielone światło na remont tej drogi w tej części gminy.

🟦 To tylko część zadań gminnych, które pojawiły się w miejskim budżecie na przyszły rok!