W poniedziałek 11 grudnia 2023 roku odbyła się Sesja Rady Miasta.

Tematem obrad była debata dotycząca planów budowy kanalizacji w Gminie oraz losów oczyszczalni ścieków w Trzebini Sierszy.

Podczas dyskusji zwracaliśmy uwagę na jakość realizowania odśnieżania w mieście.