Trwają pozimowe naprawy dróg w Trzebini.

Na zlecenie gminy uzupełniane są ubytki w drogach będących naszą własnością, przed innymi zarządcami czekają ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], do której początkowo skierowałem wniosek o remont połączenia zjazdu z Ronda Solidarności z ul. Słowackiego (drogą powiatową), przekazała moje pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, powołując się na własności działek zajętych pod drogę, której dotyczy mój wniosek. Czekam na odpowiedź od powiatu.