Mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 43 w Trzebini, mając na względzie założenia Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz aktualną sytuację na rynku energetycznym, zwrócili się do Pana Burmistrza z prośbą o podjęcie skutecznych działań w kierunku podłączenia budynku przy ul. Kościuszki 43 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mając na uwadze konieczność odchodzenia od ogrzewania węglowego na rzecz innych ekologicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń, zawnioskowali o weryfikację możliwości technicznych podłączenia budynku do ciepła systemowego i uwzględnienie ww. zadania w budżecie gminy na 2023 rok.

Przy obecnych cenach prądu wszelkie próby zastąpienia pieców węglowych ogrzewaniem prądowym nie mogą być przez nas akceptowalne z powodów zbyt wysokich rachunków, które w przyszłości znacząco obciążą nasze budżety domowe. Mieszkańcy liczą na zrozumienie i skoordynowane działania, które w konsekwencji doprowadzą do podłączenia naszego budynku do sieci ciepła systemowego, tak jak w ubiegłych latach staraniem Gminy Trzebinia zmieniono ogrzewanie węglowe mieszkańcom innych budynków wielolokalowych na terenie miasta, między innymi w rejonie ulicy Pułaskiego czy Marszałka Piłsudskiego 2 i 4.