Podczas sesji Rady Miasta w dn. 27 marca 2015 r. złożyłem interpelację w/s badań profilaktycznych dla mieszkańców Trzebini (szczegóły). Dziś znamy już odpowiedź i szczegóły tychże badań.

Wraz z burmistrzem zapraszam do udziału w projekcie zdrowotnym „Bliżej do specjalisty – białe soboty”, w ramach którego dla wybranych grup wiekowych realizowane będą określone badania profilaktyczne.

Zaplanowane badania:

– z zakresu diabetologii dla mieszkańców urodzonych w latach 1950 – 1975,

– z zakresu reumatologii dla mieszkańców urodzonych w latach 1955 – 1975.

Każdej osobie biorącej udział w projekcie przysługuje możliwość skorzystania tylko z jednego wybranego rodzaju badań.

Specjaliści w ramach „Białej soboty” będą przyjmowali w następujących terminach: 04.07.2015 r., 01.08.2015 r. i 26.09.2015 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 w budynku Usług Komunalnych w Trzebini, ul. Rynek 18.

Termin na badania można ustalić tylko osobiście, po przedłożeniu dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Trzebinia oraz wiek) w Urzędzie Miasta w Trzebini, Wydziale Spraw Społecznych, Referacie Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 pokój nr 1.

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta i Gminy Trzebinia