Burmistrz Miasta na złożone przeze mnie zapytanie na marcowej Sesji Rady Miasta dot. zorganizowania bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta odpowiada, że takowe badania będą realizowane. Obecnie Urząd prowadzi rozmowy z podmiotami świadczącymi usługi medyczne w celu dostosowania działań do potrzeb mieszkańców związanych z brakiem dostępu do specjalistycznych usług medycznych.

W budżecie gminy na rok 2015 zostały zaplanowane środki na przeprowadzenie akcji edukacyjno-profilaktycznej w wysokości 50 000 zł.

Przypomnę, że od ubiegłego roku w naszej gminie nie realizowane są całodobowe usługi medyczne. Ponadto sprawa nocnych dyżurów aptek związana jest poniekąd z brakiem nocnej i świątecznej opieki medycznej w Trzebini. O ile za opiekę medyczną odpowiada NFZ, ogłaszając konkurs na świadczenie usług medycznych, to kwestia całodobowych dyżurów aptek jest decyzją aptek. To decyzja Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu, który w marcu 2014 r. otrzymał kontrakt na świadczenie usług medycznych w powiecie, nie podjął się utworzenia takiego punktu w Trzebini. Co do dyżurów aptek, to same apteki zwróciły się do Rady Powiatu Chrzanowskiego o dokonanie zmian w ustalonym harmonogramie dyżurów aptek poprzez wykreślenie ich z nocnych dyżurów od 1 maja 2014 r. w gminie Trzebinia. Uzasadniali to brakiem całodobowej opieki medycznej w gminie.