Mieszkańcy ul. Granicznej w Bolęcinie złożyli do urzędu miasta petycję dotyczącą poprawy nawierzchni tej drogi, budowy drogi alternatywnej do ul. Skalnej oraz rozwiązania problemu zwiększonego natężenia ruchu. Wszystko przez budowę nowych domów jednorodzinnych w rejonie ul. Alpejskiej w Bolęcinie.

Mieszkańcy ul. Granicznej w swoim wystąpieniu podnosili, że “ich droga została zniszczona wskutek inwestycji deweloperskiej”, zwłaszcza przez samochody transportujące materiały budowlane do budującego się domów. Argumentowali również, że samochody te są bardzo przeładowane, nawet do 40 ton, a w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców należy poprawić nawierzchnię ulicy i wykonać przedłużenie ul. Skalnej.

Urząd Miasta w Trzebini odpowiedział na petycję mieszkańców. Poinformował, że “przebudowa ul. Granicznej, jak również ul. Skalnej musi być poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem stosownych decyzji”.

Burmistrz poinformował także, że gmina opracowuje obecnie dokumentację przebudowy ul. Skalnej. Pierwotnie droga miała zostać przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do mostku. Jednak na wyraźny wniosek mieszkańców zgłoszony podczas zebrania wiejskiego (18 lutego br.), zakres prac został ograniczony do odcinka od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Komornicką.

Burmistrz nie wyklucza realizacji tego zadania już w 2021 roku.