Znamy planowane inwestycje powiatowe w Gminie Trzebinia w roku 2021.

🔵 Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół Powiat przeznaczy w 2021 roku przeszło 196 tys. zł. Dotyczy to m.in. pracowni komputerowych w ZSTU i ZSECh w Trzebini.

🔵 W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 190 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągów pieszo-jezdnych m.in. w Trzebini, od ul. Słowackiego w kierunku Chechła.

🔵 Ważnym zadaniem, które samorząd powiatowy zamierza zrealizować w ciągu najbliższych lat, jest budowa kompleksu budynków służących opiece nad osobami starszymi zlokalizowanych na terenie byłej jednostki wojskowej w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej. W skład inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych wejdzie hospicjum stacjonarne, dom pomocy społecznej dla osób starszych oraz dom pobytu dziennego. W 2021 roku ma powstać dokumentacja budowlana dla tego zadania, na którą zarezerwowano w budżecie 153 tys. zł.