W związku z kontrowersyjnym (dla części użytkowników) ustawieniem znaku zakazu ruchu przy wjeździe nad Zalew Chechło od strony Trzebini zwróciłem się do urzędu miasta o rozważenie zamontowania dodatkowej tabliczki „nie dotyczy rowerzystów” albo zmianę znaku B-1 na znak B-3/4/10, który w czytelny sposób określi, którymi pojazdami zakazujemy wjazdu na Ośrodek.