Intensywne opady śniegu w ostatni weekend spowodowały znaczne opóźnienia w odśnieżaniu przez firmę zajmującą się utrzymaniem przejezdności dróg na terenie naszej gminy.

Nie zapominajmy jednak o swoich obowiązkach wynikających z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEBINIA, gdzie właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

☃️ uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy;

☃️ obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Zabrania się wyrzucania odgarniętego śniegu z chodnika na jezdnię;

☃️ właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nawisów śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Jednocześnie przypominam, że za utrzymanie większości dróg w Trzebini odpowiada firma AVR sp. z o.o. Kraków, do której należy zgłaszać swoje uwagi (tel. 885 665 081).