Od pewnego czasu za bezpieczny przejazd m.in. koroną wału nad Chechłem nie odpowiadają już Wodociągi Chrzanowskie. Odpowiedzialne korzystanie z zapory stoi już po stronie samych użytkujących.

Końcem sierpnia br. przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie została przeprowadzona kontrola utrzymania zapory na zbiorniku Chechło w Trzebini.

W protokole pokontrolnym stwierdzono m.in., że nie wystąpiły czynniki zewnętrzne wpływające na obiekt oraz nie zachodziły przesłanki wskazujące na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Opisując stan techniczny obiektu stwierdzono jednak miejscową roślinność na skarpie, miejscowe spękania płyt betonowych lub wykruszenie betonu na wieży ujęcia wody.

Grzywny w postaci mandatu nie nałożono.