Czasowe zamknięcie placówek oświatowych spowodowało zawieszenie wydawania posiłków dla dzieci oraz klientów pomocy społecznej.

🔶 W interpelacji skierowanej do Pana Burmistrza pytam, jak rozwiązano ten problem w naszej gminie 🔶

Większość zainteresowanych w Trzebini skorzystało w tym okresie z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku.