Po raz kolejny zwróciłem się z wnioskiem o uzupełnienie brakującej latarni na Rondzie ppłk. Edwarda Jaworskiego w centrum miasta.