W związku z wnioskami mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini i koniecznością zapewnienia widoczności zwracam się z prośbą o:

  • wykoszenie lub zobowiązanie właściciela nieruchomości przy ulicy Norwida (dz. 1813/4 obr. Trzebinia) o skoszenie terenu.