Rada Osiedla Piaski złożyła wniosek dotyczący przycięcia drzew w rejonie parkingu przy ul. Słowackiego.

Podczas marcowych wichur jedno spróchniałe drzewo spadło na jezdnię.