Dzięki zaufaniu Wyborców zostałem radnym Rady Miasta nowej kadencji samorządowej.

Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Było ich bardzo dużo, bo aż 278 osób opowiedziało się za moją kandydaturą w moim okręgu. Chcę podziękować za sam udział w wyborach i za obdarzenie mnie zaufaniem. Obiecuję godnie reprezentować Mieszkańców!

wybory2014