W związku z interwencją w ostatnich dniach wykonano doraźne rowy odwadniające teren ogródków działkowych.

Wielkie podziękowania za szybką interwencję! Działkowców proszę o cierpliwość. Liczymy na kompleksowe zabezpieczenie odprowadzania wody.