Zdaniem mieszkańców Osiedla Piaski w Trzebini tereny wokół stacji transformatorowej kontenerowej czy rozdzielni powinny być regularnie koszone.

Na wniosek grupy mieszkańców wystąpię z oficjalnym wnioskiem o wykoszenie terenów przy ul. Kochanowskiego oraz w rejonie ul. Szymanowskiego.