Rada Osiedla Krakowska poparła wniosek o znak “zakazu parkowania i postoju” w rejonie garaży przy ul. Topolowej, który skierowali użytkownicy samochodów. 

Swoja prośbę argumentują ciągłą blokadę zatoki przez samochody, co utrudnia wjazd i wyjazd z własnych garażów.