W związku z wnioskami mieszkańców oraz rodziców dzieci mających zapewniony dojazd do szkół w Czyżówce i Płokach wnoszę do Związku Komunalnego “Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie o rozważenie montażu wiaty przystankowej przy przystanku „Trzebinia Kościół” zlokalizowanym przy ul. Marsz. Piłsudskiego 80.

Do Publicznej Szkoły w Płokach oraz w Czyżówce z w/w przystanku do placówki 🔶 udaje się codziennie 🔶 kilkoro dzieci.

Ponadto ten 🔶 przystanek jest stałym punktem trasy 🔶 w stronę Plok.