🌳 Wielkość pozyskanego drewna z lasów Nadleśnictwa Chrzanów w latach 2000-2020 🌳

ℹ️ Dane pochodzą z Nadleśnictwa Chrzanów udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej