W sobotę 7 stycznia 2017 roku podsumowaliśmy edycję projektu Szlachetna Paczka 2016 w Trzebini.

Jako Zespół 13 wolontariuszy trafiliśmy z mądrą pomocą do 25 rodzin, którym darczyńcy z naszych okolic przygotowali paczki, odpowiadające na konkretne potrzeby rodziny. Połączyliśmy aż 1089 osób (oraz wszystkich kierowców, młodzież i inne grupy włączające się w pomoc podczas Finału, w tym Gimnazjum nr 1). Wartość paczek ogółem w tym roku wyniosła ponad 72 tys. zł. Jesteśmy z siebie dumni, że staliśmy się łącznikami między Darczyńcą a Rodziną w potrzebie!