W związku z ponawianymi wnioskami mieszkańców końcowego odcinka ul. Mickiewicza w Trzebini w rejonie os. Piaski, po raz kolejny przekazałem propozycje wniosków do planu inwestycyjnego spółki RPWiK w Chrzanowie w zakresie rozważenia budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza i Korczaka w Trzebini.

Poprosiłem ponadto o zaproponowanie działań, które należy podjąć celem wykonania w/w budowy, jestem bowiem świadomy, że teren nie kwalifikuje się do pozyskania środków z Funduszu Spójności.

ODPOWIEDŹ:

odpowiedz rpwik

Przypomnę, że indywidualne wnioski w tym temacie skierowali do burmistrza i RPWiK mieszkańcy końcowego odcinka ul. Mickiewicza. Wniosek dotyczy przyłączenia 8 rodzin (6 domów) z końcowego odcinka tej ulicy. W związku z tym RPWiK w Chrzanowie przygotował koncepcję budowy kanalizacji w tym rejonie i zaprezentował ją zainteresowanym stronom.

Opracowanie dotyczy koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem przyłączy poza pas drogowy celem umożliwienia podłączenia mieszkańców do kanalizacji. Koszty wykonania sieci kanalizacyjnej, tłocznej wraz z pompownią ścieków wynoszą łącznie z dokumentacją projektową około 250 000 zł.

Na chwilę obecną ani RPWiK, ani gmina nie jest w stanie podjąć się zadania inwestycyjnego.