Mieszkańcy Osiedla Krakowska często w rozmowie ze mną wspominali o potrzebie doświetlenia chodnika przy ul. Głogowej między bl. 4 i 6. Teraz ich oczekiwania mogą się zrealizować. Udało się wygospodarować wolne środki finansowe w tegorocznym budżecie gminy powstałe z oszczędności po innych zadaniach projektowych związanych z oświetleniem ulicznym, za co w imieniu mieszkańców dziękuję.

Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini w marcu podpisał umowę na opracowanie do końca br. wymaganej dokumentacji projektowej, by w kolejnych latach przystąpić do postawienia oświetlenia.

Chodnik o dł. 60 m zostanie oświetlony przez postawienie dwóch słupów z lampami, a koszt wykonania dokumentacji wyniesie 5 tys. zł netto.