W rejonie Błoń Karniowickich w ciągu najbliższych miesięcy ma powstać plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Mają być zamontowane ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci raz drewniane pergole. Całość ma zostać doświetlona dzięki oświetleniu solarnemu.

Obecnie trwa analiza ofert przetargowych, a zadanie jest możliwe dzięki zaangażowanym środkom gminnym oraz uzyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.