Po zgłoszeniu do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w Warszawie, którego dokonali Stowarzyszenie Wspólna TrzebiniaStowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, w miejscu przepustu kolejowego nr 133 w 33,326 km została przeprowadzona kontrola.

W dniu 4 grudnia 2015 r. upoważnieni pracownicy Oddziału Terenowego UTK w Krakowie przeprowadzili czynności sprawdzające w terenie – informuje Paweł Bedyński, Dyrektor Departamentu Nadzoru.

Sprawdzany obiekt został w 2013 r. przebudowany po stronie toru nr 2, natomiast na II kwartał 2016 r. zaplanowana jest przebudowa części po stronie toru nr 1. (…) Działania nadzorcze (…) potwierdziły część nieprawidłowości, tj. we wlocie, wylocie i przelocie przepustu zalegają śmieci oraz na nasypie od strony toru nr 1 widać wyraźne ślady <dzikiego przejścia> przez tory kolejowe – relacjonuje Dyrektor Departamentu.

Oddział Terenowy UTK zobowiąże zarządcę obiektu budowlanego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.