Oddanie w III kwartale roku do użytku nowego wiaduktu w ul. Słowackiego nie może spowodować kolejnych uciążliwości dla mieszkańców. Będąc tego zdania, zwróciłem się do burmistrza, by wzmocnił moje działania w kierunku utrzymania dotychczasowych ograniczeń obowiązujących na DP ul. Słowackiego.

Ważne jest pozostawienie ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz dozwolonego tonażu do 12 t.

Z informacji uzyskanych od Centrum Realizacji Inwestycji PKP wynika, że nowa organizacja ruchu będzie omawiana m.in. z zarządcą drogi w końcowej fazie budowy wiaduktu, dlatego zasadnym wydaje się włączenie w ustalenia również przez Pana Burmistrza i Gminę Trzebinia.