W środę 8 lipca br. uczestniczyłem w symbolicznym przekazaniu terenu ul. Dworcowej w Trzebini wykonawcy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec z Wygiełzowa. Firma podjęła się zadania za kwotę 2 262 846 zł.

Zakres prac obejmuje przebudowę 0,6 km ul. Dworcowej, na odcinku od budynku dworca PKP w kierunku drogi krajowej nr 79 (z wyłączeniem odcinka pod remontowanym wiaduktem kolejowym). W planach jest także wykonanie kanalizacji deszczowej, wodociągu, przebudowa teletechniki i montaż oświetlenia.

Zadanie ma być wykonane do 16 listopada tego roku.