Także w 2022 roku mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski o udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Trzebinia na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystywaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.

Dotacja jest udzielana do:
1) zakupu i montażu naziemnych, wolnostojących zbiorników na wody opadowe o pojemności jednego zbiornika nie mniejszej niż 1 m3,
2) zakupu i montażu podziemnych zbiorników na wody opadowe o pojemności jednego zbiornika nie mniejszej niż 1 m3.

Dotacja wynosi 50 % poniesionych kosztów zakupu wraz z montażem, ale nie może stanowić więcej niż 1 000,00 zł brutto

Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane będą w siedzibie Urzędu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem EPUAP w terminie od 3 stycznia 2022 r., od godziny 7.00 do 31 marca 2022 r.